ห้างทองเอ็งฮงฮั๊ว ปี พ.ศ. 2520


ครอบครัวองค์ศรีตระกูล ปี พ.ศ. 2520


ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2460

นายอาสี่ แซ่เอ็ง ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศจีน มาตั้งถิ่นฐานที่ เมืองไทย โดยเริ่มต้นจากการเป็นช่างทองที่ร้านทองแถวสำเพ็ง ด้วยความมุมานะอุตสาหะ กับการที่อากง เป็นคนเก็บหอมรอมริบเก่ง ทำให้อากงสามารถเก็บเงินได้ก้อนนึง และลงทุนเปิดห้างทองเอ็งฮงฮั้วในปี พ.ศ. 2480

หลังจากทำธุรกิจไประยะเวลาหนึ่ง โดยมีลูกชายทั้ง 7 คนของครอบครัวองค์ศรีตระกูลมาช่วย กันทำธุรกิจซึ่งดำเนินธุรกิจตามคำสอนของอากง คือการยึดหลักความซื่อสัตย์กับลูกค้า ความมุมานะ อุตสาหะและการอดออม ทำให้ธุรกิจร้านเล็ก ๆ ก็เริ่มเติบโตขึ้น โดยขณะนี้ร้านทองแถวย่านบางลำพู มีทั้งหมด 6 แห่ง ซึ่งเป็นการทำธุรกิจของพี่น้ององค์ศรีตระกูลที่มีชื่อเสียง และความชำนาญในด้านการ จำหน่ายตลับพระ กรอบพระ ทองรูปพรรณและทองแท่งห้างทองเอ็งเซ่งเฮง

ห้างทองเอ็งเซ่งเฮง ได้ก่อตั้งขึ้นจากความชำนาญในด้าน กรอบพระใน ด้านคุณภาพและความปราณีต และประสบการณ์อันยาวนานในการทำธุรกิจร้านทองโดยเฉพาะทองรูปพรรณ และทองแท่งมากว่า 70 ปีของครอบครัวองค์ศรีตระกูล และเหตุที่ตั้งชื่อร้านว่า "ห้างทองเอ็งเซ่งเฮง" เพราะเป็นชื่อของคุณพ่อ เอ็งเซ่งคุง (คุณวิชิต องค์ศรีตระกูล) ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็ก คนที่ 7 ของอากงอาสี่ แซ่เอ็ง...